WYDARZENIA / WYSTAWY / Terra Incognita - wystawa malarstwa Rafała Kolińskiego

Terra Incognita - wystawa malarstwa Rafała Kolińskiego

wystawa czynna: 4-28.02.2010

Terra Incognita

”Terra Incognita" to tytuł cyklu malarskiego tworzonego przeze mnie przed kilku laty. Cyklu, który stał się zaczynem dla kolekcji prezentowanej na niniejszej wystawie. Punktem wyjścia dla jego powstania był człowiek i jego konfrontacja z tym, co nieodgadnione, nieznane i niepewne. Był wyrazem poszukiwań własnej drogi twórczej, próbą znalezienia odpowiedzi na pytania, jakie zwykle zadaje sobie młody człowiek zbierający pierwsze poważne życiowe doświadczenia.

Prezentowane przeze mnie malarstwo jest malarstwem figuratywnym. Nie interesuje mnie jednak ciało ludzkie samo w sobie, fizyczność czy szczegół anatomiczny. Nie uprawiam aktu czy portretu. Nie maluję przedstawień postaci ludzkiej sensu stricte. Moje obrazy nie są zapisem zaobserwowanej w naturze sytuacji, relacji figury i przestrzeni czy rejestracją jakiegoś wrażenia, ale raczej próbą pochwycenia tego, co niematerialne i niepokojące, owego duchowego rozedrgania, tak charakterystycznego dla człowieka współczesnego.

Intryguje mnie człowiek w jego sferze emocjonalnej i duchowej, niejednokrotnie pochwycony w sytuacjach krańcowych. Obnażony wobec niedoskonałości świata ujawniającej się w niemożności pogodzenia idei czy wartości uniwersalnych ze sferą indywidualnych pragnień i wartości subiektywnych, bezradny wobec oczywistych sprzeczności.

Stany zagrożenia, upadek czy zwątpienie z równą siłą, co pasja, miłość, pragnienie piękna i dobra obecne są w mojej twórczości. Przeplatają się i zazębiają, znajdując odbicie w ekspresyjnie malowanych, mięsistych scenach nacechowanych silnie osobistym indywidualnym symbolizmem.

Poprzez malarstwo staram się odnaleźć prawdę o człowieku, drogę do niego i do samego siebie i szerzej, drogę do poznania, zrozumienia świata i zasady, która decyduje, że tak często pojawiają się w nim skrajności, wypaczenia, patologie i zło.

Maluję brutalnie, naturalistycznie, lecz nie po to, by szokować czy bulwersować. Wynika to raczej z intensywności doznań, przeżyć, wspomnień i obrazów, jakie noszę pod powiekami. "Wszystkie smutki można znieść - twierdzi Isaak Dinesen - gdy ujmie się je w historie lub opowie o nich historie". Może i ja staram się właśnie swoje doświadczenia i negatywne odczucia dotyczące świata poprzez sztukę oswoić.  

Rafał Koliński

 

Wystawa została zorganizowana w związku ze zdobyciem w 2008 roku przez Rafała Kolińskiego pierwszego miejsca w konkursie debiuty 5. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”.Wystawę obejrzeć można od 4 do 28 lutego 2010 roku.

Rafał Koliński - urodził się w 1978 roku w Sieradzu. Od 1998 r. związany jest z Łodzią, gdzie w 2008 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Dyplom zrealizował w pracowniach Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak i Malarstwa prof. Tadeusza Śliwińskiego. Stosowane przez Rafała Kolińskiego formy wypowiedzi artystycznej to malarstwo, tkanina unikatowa, obiekty, rysunek.


Wystawy i konkursy:

Rocznik 2008. Wystawa najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2009

Wielkie Żarcie. Wystawa z cyklu Siedem Grzechów Głównych. Galeria G.A.Z., Łódź 2009

Druga Strona Medalu – Artyści dla Tybetu  Galeria Promocji Młodych, Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo” 2008

"Z krosna do Krosna" 5 Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej. Konkurs Debiuty. Pierwsze miejsce w konkursie i udział w wystawie pokonkursowej, Krosno 2008

Wyróżnienie honorowe w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch. Udział w wystawie pokonkursowej, Warszawa 2007

Udział w konkursie im. Władysława Strzemińskiego i wystawiepokonkursowej, Łódź Art Center 2007, ASP Łódź 2005

Ludzie z Papieru, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2006

Daimler-Chrysler Services, Berlin 2005 – 2006

Festiwal Nauki i Sztuki, Łódź 2005

BWA Galeria Sztuki Piotrków Trybunalski 2005

MBWA Galeria w Olkuszu 2005

MBWA Galeria Jatki w Nowym Targu 2004 – 2005

Galeria Mała, Nowy Sącz 2004

Indywidualna wystawa grafiki i rysunku Stereo Kroggs, Łódź 2004

Indywidualna wystawa grafiki i rysunku Alter Ego, Łódź 2003

fot. archiwum Rafała Kolińskiego

wernisaż

  • Bożena Paradysz
  • 2010-02-04