WYDARZENIA / WYSTAWY / Mistyczny świat. Vaho Hazalia wystawa współczesnej sztuki gruzińskiej

Mistyczny świat. Vaho Hazalia wystawa współczesnej sztuki gruzińskiej

wystawa czynna: 9 - 30.06.2011

Wachtang Chazalia, znany jako Vaho Hazalia - urodzony w 1968 roku w Zugdidi, w Gruzji - obecnie mieszka i pracuje w Krakowie.  Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią i rzeźbą. Znany twórca pięknych ikon. Jest absolwentem malarstwa i architektury na Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi – dyplom z wyróżnieniem w 1996 roku. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: Tbilisi, Gruzja (1992, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002); Moskwa, Rosja (1995); Ateny, Grecja (1999); Valencia, Hiszpania  -  odznaczony  tytułem honorowego artysty przez Galerię ANAGMA (2000); Warszawa (2003, 2006); Kraków (2009); Miami, USA (2009).

Całkowicie wierny swojej twórczości w działania artystyczne niezmiennie wpisuje silne emocje. Poszukiwania niekończących się możliwości tworzenia kolorów i ulirycznienie zwykłych motywów i tematów powodują, że Jego prace przesycone są silnym – wyczuwanym dla odbiorców - ładunkiem emocjonalnym. Dążenie do ukazania uniwersalnej harmonii - w jakiejkolwiek formie - jest dla Niego kreatywnym impulsem, który przede wszystkim podporządkowuje swoim własnym artystycznym poszukiwaniom.

Trudno jest przypisać Jego prace do określonego kierunku w malarstwie. Przesycone symboliką - zbudowaną na charakterystycznej stylizacji postaci – uczuciami i mistycznymi skojarzeniami jawią się niczym wielokulturowe symbole.  Można je interpretować jako odwieczne dążenie człowieka do komunikacji z naturą  lub filozoficzny osąd dotyczący ulotności ludzkiego życia.

Wczesną twórczość Vaho Hazalia cechuje odczuwalny, duchowy związek ze średniowiecznymi malowidłami. Synteza pierwiastka tradycji i własnych poszukiwań twórczych nigdy nie kończy się w Jego malarstwie na suchej stylizacji. Jest ono niemal organiczne, a połączenie gestu malarskiego z przeszłą epoką dokonuje się wewnętrznie. I właśnie takie podejście do tworzenia jest główną siłą Jego prac, w których przekaz  artystyczny zmierza ku lekkości - tak charakterystycznej dla narodowej szkoły gruzińskiej.

Vaho Hazalia - jako człowieka - cechuje przede wszystkim głęboko pojmowana tolerancja. Jest osobą, która zawsze dąży do osiągnięcia idealnej równowagi. Dlatego z Jego przestrzeni myślowej do przestrzeni dzieła przedostają się echa cichego dialogu pomiędzy konkretnymi i wyimaginowanymi postaciami.  Każdy obraz tworzy nową, wirtualną  rzeczywistość, wydobywającą ze zwykłych motywów i tematów nieznaną, mistyczną jakość.

Bożena Paradysz (MRzK)
fot. Mariusz Kus (MRzK)


Więcej o artyście
wix.com/hazalia/arthaza

wernisaż

  • Bozena Paradysz
  • 2011-06-30