WYDARZENIA / WYSTAWY / Wystawa misyjna - S.O.S. KROSNO dla Afryki

Wystawa misyjna - S.O.S. KROSNO dla Afryki

wystawa czynna: 11.09.2011

Wystawa prezentuje fotografie Anny Warchoł, przedstawiające codzienne życie afrykańskiego plemienia AKA oraz autentyczne naczynia, przedmioty codziennego użytku, maski plemienne, broń oraz trofea pigmejskich myśliwych przywiezione z różnych części Czarnego Lądu przez misjonarzy z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Anna Warchoł jest młodą pielęgniarką z Tarnowa, która w latach 2009-2010 pracowała w szpitalu dla Pigmejów w Republice Środkowoafrykańskiej. Zdjęcia są częścią jej wystawy fotograficznej.

Plemię AKA, potocznie zwane Pigmejami, to najmniejsi mieszkańcy świata. Zamieszkują oni dżungle Afryki Środkowej. Charakteryzuje ich niski wzrost, wahający się od 140 do 150 cm. Ich populacja liczy około 100 tys. osób. Nie posługują się wspólnym językiem, nie mają świadomości wspólnej historii. Stanowią małe, odrębne społeczności, które nic nie wiedzą o istnieniu innych. Prowadzą częściowo koczowniczy tryb życia, zajmując się łowiectwem i zbieractwem i przemieszczając się w poszukiwaniu pożywienia.

Życie plemienia AKA można opisać w oparciu o cztery pojęcia: GARNEK, BANIAK NA WODĘ, NARZĘDZIE DO POLOWANIA i OGNISKO.

W garnku raz dziennie przygotowany jest posiłek dla całej rodziny. Jest to wywar z liści, kawałków mięsa, pochodzących z upolowanego przez mężczyznę dzikiego zwierzęcia oraz gozo. Gozo jest rośliną, której korzeń jest poddany przez Pigmejów bardzo długiej obróbce. W końcowej postaci korzeń gozo zostaje przetworzony na proszek, który wrzucony do gorącej wody tworzy zawiesinę - stanowiącą podstawę pożywienia Afrykańczyków.

Baniak na wodę to kolejny nieodzowny przedmiot o dużej wartości. Woda jest skarbem Afryki, ale i jednym z największych zagrożeń. Przynoszona w baniaku z odległych źródeł bądź rzek służy do picia i gotowania. Miejsca czerpania wody muszą być często zmieniane ze względu na skażenie licznymi szczepami bakterii, wywołującymi liczne, nierzadko śmiertelne schorzenia. To dzięki misjonarzom udaje się w wielu miejscach Czarnego Lądu wybudować studnie głębinowe, na które fundusze zbierane są za granicami Afryki. Studnia w Afryce oznacza zatem jedyne źródło nieskażonej wody pitnej.

Kolejny, cenny dla Afrykańczyka przedmiot, służy do polowań. Na broń myśliwską składają się: noże-sztylety, łuki ze strzałami, włócznie, kusze. Tak naprawdę w oczach Pigmejów do upolowania i zjedzenia nadaje się każde poruszające się stworzenie - od termitów, larw motyli, poprzez gryzonie, jaszczurki aż po wielkie dzikie zwierzęta.

Ognisko jest miejscem spotkań, rozmów, przekazywania tradycji i historii, bogatych rytuałów plemiennych a także zaspakajania tych najprostszych potrzeb człowieka - jedzenia, światła i ciepła.

Jednak największym skarbem Afryki są bezsprzecznie dzieci. I choć stanowią bogactwo rodziny, nie mają zbyt radosnego dzieciństwa. Od najwcześniejszych lat wymagana jest od nich samodzielność i zahartowanie, umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach lasów tropikalnych. Misjonarze - budując szkoły, prowadząc w nich dożywianie, szkoląc i opłacając nauczycieli - próbują wesprzeć afrykańskie rodziny - a tym samym afrykańskie państwa - dając dzieciom szansę rozwoju.

Anna Warchoł

  • Bozena Paradysz
  • 2011-09-11