WYDARZENIA / WERNISAŻE / Wernisaż z wątkiem i osnową - otwarce wystawy "Od ucznia do mistrza - TKACTWO"

Wernisaż z wątkiem i osnową - otwarce wystawy "Od ucznia do mistrza - TKACTWO"

20.03.2014

Otwarciem marcowej wystawy w Piwnicy PodCieniami  Muzeum Rzemiosła w Krośnie świętuje rocznicę udostępnienia zwiedzającym ekspozycji stałej (1990 r.) ale przede wszystkim oddaje hołd krośnieńskim rzemieślnikom, których święto obchodzimy 19 marca. Wernisaż jest również ekstraordynacyjną schadzką cechową.  Przywilej jej zwoływania należy do Starszego Cechu, on również poprzez otwarcie skrzyni cechowej daje znak do oficjalnego rozpoczęcia schadzki.

Zanim jednak dokonał tego nowo wybrany (19.03.2014 r.) Starszy Cechu - Józef Kiełtyka (mistrz piekarski), Ewa Mańkowska - Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie podziękowała za wieloletnią współpracę ustępującym władzom krośnieńskiego rzemiosła - przede wszystkim panu Markowi Bargiełowi. Podziękowania te wyrazili również Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna oraz Stanisław Słyś - Przewodniczący Rady Miasta Krosna.
Po prezentacji nowego cechmistrza i otwarciu skrzyni cechowej odbyło się tradycyjne przyjęcie uczniów do rzemiosła. Uroczystość ta będąca próbą reaktywowania dawnych rzemieślniczych tradycji organizowana jest przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie od 2002 r. Uczniowie w obecności Starszego Cechu i mistrzów przy otwartej skrzyni cechowej składają uroczyste ślubowanie na harap cechowy oraz otrzymują pamiątkowe dyplomy przyjęcia do rzemiosła.

Po tym wydarzeniu Ewa Mańkowska wygłaszając krótką historię krośnieńskich tradycji tkackich otworzyła wystawę "Od ucznia do mistrza - TKACTWO". Historia krośnieńskiego tkactwa rozpoczyna się 1367 r. kiedy to pojawia się pierwsza udokumentowana wzmianka o istnieniu w mieście kramów sukienniczych. W poł. XV w. sukiennicy stworzyli tutaj swój cech. W XVI w. ul. Sukiennica (obecna ul. Kazimierza Wielkiego) należała do najbardziej uprzemysłowionych zakątków Krosna, a ceny domów w tej dzielnicy były droższe niż gdzie indziej. Mieszkały tu takie rodziny tkackie jak Keller, Meher, Lorenz czy Gebauer. Historia tkactwa krośnieńskiego to upadłość Krosnolnu (1997). Dziś wspomnieniem tych chlubnych tradycji jest Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej  "Z krosna do Krosna". Całość historii można poznać odwiedzając wystawę w Piwnicy PodCieniami do 17 sierpnia 2014 r. W trakcie wystawy odbędą się spotkania, pokazy filmów, warsztaty. Sama wystawa będzie tematycznie uzupełniana i rozwijana.

Bożena Paradysz (MRzK)
fot. Mariusz Kus (MRzK)

wystawa