WYDARZENIA / WERNISAŻE / Rocznicowa imaginacja Wernisaż na jubileusz 30-lecia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

Rocznicowa imaginacja Wernisaż na jubileusz 30-lecia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

15.10.2009

15 października 2009 r. odbyło się szczególne, jubileuszowe spotkanie. W Piwnicy PodCieniami świętowaliśmy już jubileusz Magdaleny Wyżykowskiej, którą tak pięknie określiła pani Dyrektor Ewa Mańkowska – Magdalena Wyżykowska. Srebrna. Tu również byliśmy uczestnikami jubileuszu roku przebudzenia Mistrza Macieja Syrka. Obecnie oddajemy Państwu do obejrzenia wystawę zorganizowaną w ramach jubileuszu 30-lecia Liceum Plastycznego w Krośnie im. Tadeusza Brzozowskiego. Prace żony patrona szkoły, wybitnego artysty malarza - Barbary Gawdzik – Brzozowskiej zebrane w kolekcję rysunku zatytułowaną „Portrety Wyimaginowane” można obejrzeć w Piwnicy PodCieniami do końca października.

Goście wernisażu - władze Miasta Krosna, grono pedagogiczne, absolwenci, uczniowie oraz przyjaciele i sympatycy Liceum Plastycznego w Krośnie mieli okazję wysłuchać historii opowiedzianej przez dyrektora szkoły –  pana Zbigniewa Glenia, historii związanej z wyborem Tadeusza Brzozowskiego na patrona szkoły.

Koncepcję wystawy, prezentowane w Piwnicy PodCieniami prace i ich autorkę Barbarę Gawdzik – Brzozowską przybliżył zebranym pan Piotr Wójtowicz.

Gratulując jubilatowi – Liceum Plastycznemu w Krośnie, wszystkim jego pracownikom, absolwentom i uczniom wspaniałych wyników, życzymy wielu kolejnych lat wypełnionych sukcesami pedagogicznymi i artystycznymi.

Zaproszeniem do obejrzenia wystawy niech będą słowa Barbary Gawdzik-Brzozowskiej, która uważa, że rysunek jest jej wypowiedzią, komentarz należy do odbiorcy …

Bożena Paradysz (MRzK)
Mariusz Kus (MRzK)

wystawa