O PIWNICY

O Piwnicy PodCieniami

Piwnica PodCieniami to miejsce artystyczno - kulturalnych realizacji Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Adaptacja  na sale wystawowo-koncertowe tego zabytkowego, mieszczącego się w XVI-w. kamienicy obiektu, możliwa była dzięki środkom unijnym. Otwarcie Piwnicy PodCieniami miało miejsce w listopadzie 2006 roku.

Sala koncertowo - wystawiennicza oraz dwie sale ekspozycyjne stwarzają możliwość organizacji wystaw o charakterze muzealnym, galeryjnych, kameralnych koncertów, konferencji, odczytów, wykładów i oficjalnych spotkań. Naszym głównym zamierzeniem jest zaspakajanie pragnień natury artystycznej i kulturalnej oraz budzenie potrzeby obcowania ze sztuką.

Spływające bezpośrednio z płyty krośnieńskiego Rynku schody prowadzą do Piwnicy PodCieniami. Tu stajemy się gościem sztuki. Schowani przez światem, oderwani od rzeczywistości niepostrzeżenie, niemalże automatycznie pogrążamy się w dialogu między dziełem a samym sobą. Zachowane wielowiekowe wnętrze wzbudzające naturalną korność wobec potęgi trwania i przemijania, fantazyjny układ architektoniczny oraz ciepło płynące od starych cegieł i kamienia pozwala na łatwe pokonanie granicy między codziennością a oryginalnością. Piwnica PodCieniami budzi wszystkie zmysły, uruchamia wyobraźnię, w niej czas płynie wolniej. Poprzez samą siebie stawia nas w roli aktywnego uczestnika wydarzenia kulturalnego.

O charakterze Piwnicy PodCieniami, jako ośrodka kulturotwórczego stanowią przede wszystkim ludzie. W programie Piwnicy PodCieniami znajdują się zarówno wydarzenia z udziałem twórców cenionych ze względu na ich ugruntowaną pozycję artystyczną i bogaty dorobek twórczy, a także pokazy zdolnych i obiecujących artystów młodego pokolenia. Scenariusze wydarzeń i aranżacje wernisaży potwierdzają nasze zaangażowanie w promocję artystów, a gościom Piwnicy PodCieniami możliwość identyfikacji i konfrontacji prezentowanej sztuki z artystą, pozwalają na osobisty kontakt z twórcami.

Wystawy w Piwnicy PodCieniami są okazją do okolicznościowych spotkań, inspirują i owocują żyjąc w pamięci ludzkiej, w słowach przelanych na papier, zachowanych obrazach.

Istotnym elementem działalności Piwnicy PodCieniami jest edukacja. Odbywają się tu zajęcia dla dzieci i młodzieży, których scenariusze powstają w oparciu o aktualne wystawy.

W Piwnicy PodCieniami prowadzone są spotkania dla grup osób niepełnosprawnych wspomagające rozwój i leczenie.

Jesteśmy otwarci na ciekawe realizacje artystyczne. Współpracujemy z kolekcjonerami sztuki. Popieramy cenne inicjatywy.

Podziękowania

Pani Paulinie Janowskiej za pracę przy wykonaniu artystycznych fotografii wykorzystanych na stronie internetowej.

Krośnieńskim Hutom Szkła KROSNO S.A. za podarowane na rzecz muzeum wyroby szklane.

Firmie Nowy Styl Sp. z o.o. za dokonanie darowizny stolików używanych do organizacji kameralnych imprez artystycznych.

Panu Tomaszowi Wojtowiczowi za pomoc przy organizacji węgierskiej prezentacji wystawy IV MBATL "Z krosna do Krosna" w Göcseji Múzeum w Zalaegerszeg.

Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie - Dyrekcji, Gronu Nauczycielskiemu oraz Uczniom za pomoc w organizacji wydarzeń muzealnych:
Ulubiony Chleb krośnian 2007, Koncert charytatywny dla hospicjum - Światło z PodCieni, wernisaż Od ucznia do mistrza - piekarstwo.

Panu Markowi Bargiełowi, Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz właścicielowi Wytwórni Ciast i Lodów "SANTOS Marek Bargieł" za współpracę oraz uświetnianie światowej klasy wyrobami firmowymi wielu wydarzeń organizowanych przez naszą instytucję, w szcególności wernisaży Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna", wernisaży i uroczystości w Piwnicy PodCieniami, liczych prezentacji muzealnych organiwowanych za granicą.

Cukierni "Jagusia" w Krośnie za uświetnienie pierwszego jubileuszu istnienia Piwnicy PodCieniami okolicznościowym tortem.

Piekarniom: Janusza Frydrycha w Głowience, Józefa Guzika w Krośnie,Jana Wilusza w Krośnie, Mariana Krukierka w Krośnie, Wiesławy i Jerzego Sajdaków w Zręcinie, Józefa Kiełtyki w Łężanach, Stanisława Kopacza w Krośnie,"ANWIT" Andrzeja i Witolda Ulanowskich w Chorkówce za pomoc w organizacji wernisażu Od ucznia do mistrza - piekarstwo.

Piekarni Józefa Kiełtyki za organizację poczęstunku chlebem zwiedzających wystawę Od ucznia do mistrza - piekarstwo.

Panu Pawłowi Matelowskiemu i Panu Łukaszowi Zajdlowi za wykonanie fotografii - wystawa Od ucznia do mistrza - piekarstwo.

Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej "GOSIA" s.c.Wyroby Garmażeryjne, Katering Grzegorz Bęben za przekazanie swoich wyrobów, które uświetniły Jarmark Rzemieślniczy organizowany przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie podczas Karpackich Klimatów 2009.

Prywatnemu Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych Piotra Kiełtyki z Krosna.

PHU WALBA www.walba.eu Waldemara Bałabana z Krosna, dzięki któremu Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej w Krośnie pozyskał aluminiowy potykacz do prezentacji plakatów i ofert.